Hiệp khách Là một chiến binh nhưng dòng máu phiêu lãng luôn sôi sục trong người của Hiệp Khách - một ...

Tăng Dame & Nâng Skill Trong PVTK Hiệp Khách và Chiến Sỹ bạn đều có thể tăng nhanh nhẹn hoặc sức ...